Logo payoff_dansstudio Liez

LESGELD

Het dansseizoen bestaat uit 10 maanden; van september t/m juni. De contributie van het dansseizoen is onderverdeeld in drie blokken. Het verschuldigde lesgeld wordt per blok door middel van automatische incasso afgeschreven.

De incasso's zullen 3 keer per seizoen plaatsvinden
- In de eerste week van september (voor blok 1)
- In de eerste week van januari (voor blok 2)
- In de eerste week van april (voor blok 3)

Betaling van het lesgeld geschiedt vanaf de 1e van de maand, waarin wordt begonnen met het volgen van de lessen. Bij later instromen zal de contributie naar rato berekend worden

Indien er bij de automatische incasso een stornering plaatsvindt, zal er € 2,50 storneringskosten per stornering berekend worden.

Het inschrijfgeld voor een nieuw lid bedraagt € 15,00, deze zal bij de eerste incasso worden afgeschreven.

Reductieregeling
Bij het volgen van meerdere lessen per week door één en dezelfde persoon zal de kortingsregeling gehanteerd worden.
- 10% korting op de 2e les
- 20% korting op de 3e les
- 30% korting op de 4e les
* Bij de spitzenles wordt geen kortingsregeling toegepast.

De korting wordt steeds toegepast op de les met de laagste prijs. Er kan slechts één rekeningnummer opgegeven worden, waarvan het lesgeld wordt afgeschreven bij het volgen van meerdere lessen door dezelfde persoon of gezinslid wonend op hetzelfde adres.

BLOK 1 - september t/m december

JEUGD

Les 30 minuten € 100,00
Les 45 minuten € 126,00
Les 60 minuten € 144,00
Les 75 minuten € 180,00
Les 90 minuten € 214,00

VOLWASSENEN VANAF 18 JAAR

Les 60 minuten € 154,00
Les 75 minuten € 186,00
Les 90 minuten € 220,00

Dansstudio Liez behoudt zich het recht de hoogte van het lesgeld per dansseizoen te indexeren. (september-juni)

Geel doek - 1
Foto - Missie

BLOK 2 - januari t/m maart

JEUGD

Les 30 minuten €   75,00
Les 45 minuten €   94,50
Les 60 minuten € 108,00
Les 75 minuten € 135,00
Les 90 minuten € 160,50

VOLWASSENEN VANAF 18 JAAR

Les 60 minuten € 115,50
Les 75 minuten € 139,50
Les 90 minuten € 165,00

Dansstudio Liez behoudt zich het recht de hoogte van het lesgeld per dansseizoen te indexeren. (september-juni)

BLOK 3 - april tot en met juni

JEUGD

Les 30 minuten €   75,00
Les 45 minuten €   94,50
Les 60 minuten € 108,00
Les 75 minuten € 135,00
Les 90 minuten € 160,50

VOLWASSENEN VANAF 18 JAAR

Les 60 minuten € 115,50
Les 75 minuten € 139,50
Les 90 minuten € 165,00

Dansstudio Liez behoudt zich het recht de hoogte van het lesgeld per dansseizoen te indexeren. (september-juni)

Geel doek - 2

CONTRIBUTIEBEDRAG - per maand

JEUGD

Les 30 minuten €   25,00
Les 45 minuten €   31,50
Les 60 minuten €   36,00
Les 75 minuten €   45,00
Les 90 minuten €   53,50

VOLWASSENEN VANAF 18 JAAR

Les 60 minuten €   38,50
Les 75 minuten €   46,50
Les 90 minuten €   55,00

Dansstudio Liez behoudt zich het recht de hoogte van het lesgeld per dansseizoen te indexeren. (september-juni)

CULTUURFONDS

Wil uw kind graag bij ons op les maar missen de financiële middelen?

Het Jeugdcultuurfonds betaalt cultuurlessen of materialen voor kinderen wiens ouders geen financiële mogelijkheden hebben hiervoor.

Hoe werkt het?
De leerkracht op school of iemand van een hulpverlenende instantie kan een aanvraag voor u doen op de website www.allekinderendoenmee.nl.

Vul de ouderkaart in en geef deze aan de intermediair. Nadat het Jeugdcultuurfonds de aanvraag heeft goedgekeurd, kan uw kind drie weken later op les!

Tevens is er ook een volwassenen fonds waar een aanvraag bij kan worden ingediend voor het volgen van de lessen.

Kijk voor de voorwaarden op www.jeugdcultuurfonds.nl en klik door naar de gemeente waarin u woont.